Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Oborniki Śląskie gmina Oborniki Śląskie, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 czerwca 2011r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXXV/258/05 z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 193 z dnia 26 września 2005 r. pod poz. 3321. oraz w uchwale Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr VIII.47.2011 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 81 z dnia 15 kwietnia 2011 r. pod poz. 1220.1