Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wielka Lipa gmina Oborniki Śląskie, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-07-20 Data wydania: 2017-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/320/17 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Bagno, Kotowice, Kuraszków, Lubnów, Osolin, Wielka Lipa
Data dodania do bazy: 2017-07-25 12:08:13
Data ogłoszenia: 2016-03-09 Data wydania: 2016-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/157/16 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Golędzinów, Kowale, Kuraszków, Lubnów, Oborniki Śląskie, Osolin, Pęgów, Siemianice, Wielka Lipa, Wilczyn, Jary
Data dodania do bazy: 2016-03-19 09:30:33
Data ogłoszenia: 2013-07-12 Data wydania: 2013-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/274/13 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Wielka Lipa
Data dodania do bazy: 2013-08-10 16:45:04
Data ogłoszenia: 2012-08-22 Data wydania: 2012-04-26
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt IISA/Wr 964/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr XIII/103 z dnia 22 września 2011 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Wielka Lipa
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:01
Data ogłoszenia: 2011-11-25 Data wydania: 2011-09-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/103 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 22 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Wielka Lipa.
Data dodania do bazy: 2011-11-25 17:24:41
Data ogłoszenia: 2011-02-09 Data wydania: 2010-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXIV/506/10 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Wielka Lipa
Data dodania do bazy: 2011-03-14 20:44:00
Data ogłoszenia: 2009-08-03 Data wydania: 2009-05-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr 0150/XLII/332/09 Rady Miejskiej w Obornikiach Śląskich z dnia 21 maja 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów: Bagno, Morzęcin Wielki, Morzęcin Mały, Osolin, Siemianice, Wielka Lipa – Osola
Data dodania do bazy: 2011-02-21 19:45:00
Data ogłoszenia: 2009-06-05 Data wydania: 2009-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr 0150/XXXVII/266/09 Rady Miejskiej w Obornikiach Śląskich z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów: Bagno, Morzęcin Wielki, Morzęcin Mały, Osolin, Siemianice, Wielka Lipa – Osola
Data dodania do bazy: 2011-06-15 12:11:30