Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wilczyn gmina Oborniki Śląskie, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-02-20 Data wydania: 2016-08-09
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 343/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 sierpnia 2016 r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr XXI/150/16 z dnia 16 lutego 2016 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wilczyn
Data dodania do bazy: 2017-05-26 08:40:48
Data ogłoszenia: 2016-03-09 Data wydania: 2016-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/157/16 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Golędzinów, Kowale, Kuraszków, Lubnów, Oborniki Śląskie, Osolin, Pęgów, Siemianice, Wielka Lipa, Wilczyn, Jary
Data dodania do bazy: 2016-03-19 09:30:33
Data ogłoszenia: 2016-02-22 Data wydania: 2016-02-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/150/16 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wilczyn
Data dodania do bazy: 2016-02-22 16:49:20
Data ogłoszenia: 2014-05-06 Data wydania: 2014-04-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/410/14 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Golędzinów, Paniowice, Pęgów, Wilczyn, Zajączków
Data dodania do bazy: 2014-05-07 22:08:12
Data ogłoszenia: 2012-02-17 Data wydania: 2011-09-27
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 449/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 września 2011r. po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr VII/31/11 z dnia 10 marca 2011 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Wilczyn
Data dodania do bazy: 2012-02-17 22:40:48
Data ogłoszenia: 2011-05-24 Data wydania: 2011-03-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/31/11 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 10 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Wilczyn.
Data dodania do bazy: 2011-05-25 00:38:00
Data ogłoszenia: 2010-06-21 Data wydania: 2010-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVII/465/10 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów: Golędzinów, Kotowice, Paniowice, Pęgów, Wilczyn, Zajączków
Data dodania do bazy: 2011-05-18 23:57:00
Data ogłoszenia: 2010-05-17 Data wydania: 2010-03-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIV/450/10 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla terenu położonego w granicach obrębu Wilczyn
Data dodania do bazy: 2011-04-23 00:26:00
Data ogłoszenia: 2010-05-17 Data wydania: 2010-03-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIV/ 451/10 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla terenu położonego w granicach obrębu Wilczyn
Data dodania do bazy: 2011-04-07 19:02:00
Data ogłoszenia: 2009-08-03 Data wydania: 2009-05-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr 0150/XLII/330/09 Rady Miejskiej w Obornikiach Śląskich z dnia 21 maja 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Wilczyn
Data dodania do bazy: 2011-02-07 23:39:00