Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kuraszków gmina Oborniki Śląskie, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-07-20 Data wydania: 2017-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/320/17 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Bagno, Kotowice, Kuraszków, Lubnów, Osolin, Wielka Lipa
Data dodania do bazy: 2017-07-25 12:08:13
Data ogłoszenia: 2016-03-09 Data wydania: 2016-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/157/16 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Golędzinów, Kowale, Kuraszków, Lubnów, Oborniki Śląskie, Osolin, Pęgów, Siemianice, Wielka Lipa, Wilczyn, Jary
Data dodania do bazy: 2016-03-19 09:30:33
Data ogłoszenia: 2016-03-08 Data wydania: 2016-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/158/16 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kuraszków dz. nr 56/2 AM 1
Data dodania do bazy: 2016-03-10 18:48:14
Data ogłoszenia: 2014-04-14 Data wydania: 2014-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/392/14 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Borkowice, Kowale, Kuraszków, Piekary, Przecławice
Data dodania do bazy: 2014-04-15 20:15:31
Data ogłoszenia: 2012-12-19 Data wydania: 2012-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/190/12 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów: Bagno, Jary, Kotowice, Kowale, Kuraszków, Lubnów, Morzęcin Mały, Morzęcin Wielki, Osolin, Paniowice, Piekary, Zajączków
Data dodania do bazy: 2012-12-21 09:05:39
Data ogłoszenia: 2012-01-19 Data wydania: 2011-09-22
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 516/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 września 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr IX/57/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Kuraszków
Data dodania do bazy: 2012-01-22 10:44:10
Data ogłoszenia: 2011-07-12 Data wydania: 2011-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/57/11 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Kuraszków
Data dodania do bazy: 2011-07-12 18:22:16
Data ogłoszenia: 2010-06-21 Data wydania: 2010-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVII/464/10 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla terenu położonego w granicach obrębu Kuraszków
Data dodania do bazy: 2011-04-02 22:24:00