Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Oborniki Śląskie gmina Oborniki Śląskie, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-06-06 Data wydania: 2017-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/312/17 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie
Data dodania do bazy: 2017-06-06 19:01:54
Data ogłoszenia: 2017-02-20 Data wydania: 2014-07-16
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 272/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 lipca 2014 r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXXV/258/05 z dnia 7 lipca 2005 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie
Data dodania do bazy: 2017-05-26 08:40:48
Data ogłoszenia: 2016-12-21 Data wydania: 2016-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/234/16 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Oborniki Śląskie
Data dodania do bazy: 2016-12-27 14:49:18
Data ogłoszenia: 2016-12-15 Data wydania: 2016-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/235/16 Rady Miejskiej w Obornikiach Śląskich z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Oborniki Śląskie objętego uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr LIII/480/14 z dnia 30 października 2014 r.
Data dodania do bazy: 2016-12-16 11:41:50
Data ogłoszenia: 2016-03-09 Data wydania: 2016-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/157/16 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Golędzinów, Kowale, Kuraszków, Lubnów, Oborniki Śląskie, Osolin, Pęgów, Siemianice, Wielka Lipa, Wilczyn, Jary
Data dodania do bazy: 2016-03-19 09:30:33
Data ogłoszenia: 2015-08-04 Data wydania: 2015-07-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/94/15 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu miasta Oborniki Śląskie
Data dodania do bazy: 2015-08-10 13:54:26
Data ogłoszenia: 2015-07-06 Data wydania: 2015-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/78/15 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie
Data dodania do bazy: 2015-07-13 14:40:52
Data ogłoszenia: 2014-11-18 Data wydania: 2014-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIII/480/14 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie
Data dodania do bazy: 2014-11-19 21:35:44
Data ogłoszenia: 2014-07-07 Data wydania: 2014-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/447/14 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie
Data dodania do bazy: 2014-07-08 09:42:03
Data ogłoszenia: 2014-03-19 Data wydania: 2013-12-02
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 638/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 grudnia 2013r. po rozpoznaniu sprawy ze skargi Jolanty D. J. na uchwałę Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 31 marca 2011 r. nr VIII/44/11 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie
Data dodania do bazy: 2014-03-23 14:28:58