Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Uraz gmina Oborniki Śląskie, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-03-09 Data wydania: 2017-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/270/17 Rady Miejskiej w Obornikiach Śląskich z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Uraz i Kotowice
Data dodania do bazy: 2017-03-16 12:14:17
Data ogłoszenia: 2015-08-04 Data wydania: 2015-07-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/95/15 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Uraz – działka nr 600/39 AM 1
Data dodania do bazy: 2015-08-10 13:54:26
Data ogłoszenia: 2014-02-17 Data wydania: 2013-10-22
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 544/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 22 października 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 21 marca 2013 r. nr XXVIII/246/13 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Uraz
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:07
Data ogłoszenia: 2013-07-10 Data wydania: 2013-05-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/261/13 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 16 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Uraz
Data dodania do bazy: 2013-08-10 16:45:04
Data ogłoszenia: 2013-06-06 Data wydania: 2013-03-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/246/13 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 21 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Uraz
Data dodania do bazy: 2013-09-12 21:57:34
Data ogłoszenia: 2010-06-22 Data wydania: 2010-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVII/466/10 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Uraz
Data dodania do bazy: 2011-06-01 00:00:00
Data ogłoszenia: 2009-06-05 Data wydania: 2009-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr 0150/XXXVII/268/09 Rady Miejskiej w Obornikiach Śląskich z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmin Oborniki Śląskie dla obrębów: Jary, Lubnów, Rościsławice, Uraz
Data dodania do bazy: 2011-06-15 22:42:18