Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Osolin gmina Oborniki Śląskie, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-07-20 Data wydania: 2017-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/320/17 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Bagno, Kotowice, Kuraszków, Lubnów, Osolin, Wielka Lipa
Data dodania do bazy: 2017-07-25 12:08:13
Data ogłoszenia: 2016-03-09 Data wydania: 2016-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/157/16 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Golędzinów, Kowale, Kuraszków, Lubnów, Oborniki Śląskie, Osolin, Pęgów, Siemianice, Wielka Lipa, Wilczyn, Jary
Data dodania do bazy: 2016-03-19 09:30:33
Data ogłoszenia: 2015-12-21 Data wydania: 2015-04-30
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 144/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr LII/464/14 z dnia 25 września 2014 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Osolin
Data dodania do bazy: 2016-02-17 17:09:38
Data ogłoszenia: 2015-12-21 Data wydania: 2015-05-06
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 183/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 6 maja 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 października 2014 r. nr LIII/479/14 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Osolin
Data dodania do bazy: 2016-02-17 17:09:38
Data ogłoszenia: 2014-11-18 Data wydania: 2014-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIII/479/14 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Osolin
Data dodania do bazy: 2014-11-19 21:35:44
Data ogłoszenia: 2014-10-07 Data wydania: 2014-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr LII/464/14 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 25 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Osolin
Data dodania do bazy: 2014-10-09 07:26:52
Data ogłoszenia: 2014-05-06 Data wydania: 2014-04-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/409/14 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Osolin.
Data dodania do bazy: 2014-05-07 22:08:12
Data ogłoszenia: 2013-07-10 Data wydania: 2013-05-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/263/13 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Osolin
Data dodania do bazy: 2013-08-10 16:45:04
Data ogłoszenia: 2012-12-19 Data wydania: 2012-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/190/12 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów: Bagno, Jary, Kotowice, Kowale, Kuraszków, Lubnów, Morzęcin Mały, Morzęcin Wielki, Osolin, Paniowice, Piekary, Zajączków
Data dodania do bazy: 2012-12-21 09:05:39
Data ogłoszenia: 2012-10-04 Data wydania: 2012-06-28
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 625/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich Nr IX/56/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Osolin
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:01