Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Piekary gmina Oborniki Śląskie, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2014-04-14 Data wydania: 2014-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/392/14 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Borkowice, Kowale, Kuraszków, Piekary, Przecławice
Data dodania do bazy: 2014-04-15 20:15:31
Data ogłoszenia: 2012-12-19 Data wydania: 2012-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/190/12 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów: Bagno, Jary, Kotowice, Kowale, Kuraszków, Lubnów, Morzęcin Mały, Morzęcin Wielki, Osolin, Paniowice, Piekary, Zajączków
Data dodania do bazy: 2012-12-21 09:05:39
Data ogłoszenia: 2012-04-03 Data wydania: 2011-12-02
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 685/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 grudnia 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr IX/55/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Piekary
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:06:58
Data ogłoszenia: 2011-08-25 Data wydania: 2011-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/55/11 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Piekary
Data dodania do bazy: 2011-08-25 16:37:01