Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Żerkowice gmina Lwówek Śląski, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.715.2011.JT1-1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 sierpnia 2011r. stwierdzające nieważność § 5 ust. 1, § 12 uchwały oraz załącznika graficznego nr 1 w zakresie ustaleń dla terenów 1MN, § 10 ust. 3 i 4 uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr X/76/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych złóż „Żerkowice II” i „Żerkowice-Skała I”.1


2


3


4