Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Księginice gmina Lubin, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 585/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 października 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwalę Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2014 r. nr XLVIII/346/2014 w przedmiocie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Lubin obejmującego teren położony w obrębie Księginice dla działki oznaczonej nr ewidencyjnym 3/51


2


3


4


5


6


7