Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miłoradzice gmina Lubin, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-04-12 Data wydania: 2016-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/184/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Miłoradzice
Data dodania do bazy: 2016-04-17 13:12:34
Data ogłoszenia: 2015-10-27 Data wydania: 2015-10-23
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.69.22.2015.GD1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 października 2015r. stwierdzające nieważność uchwały nr XXIII/123/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 29 września 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Miłoradzice
Data dodania do bazy: 2015-10-31 11:04:19
Data ogłoszenia: 2015-10-12 Data wydania: 2015-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/123/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Miłoradzice
Data dodania do bazy: 2015-10-17 10:24:41
Data ogłoszenia: 2015-07-22 Data wydania: 2014-10-28
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 590/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 października 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2014 r. nr XLVIII/350/2014 w przedmiocie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Lubin obejmującego teren położony w obrębie Miłoradzice dla działki oznaczonej nr ewidencyjnym 164
Data dodania do bazy: 2015-07-27 15:00:45
Data ogłoszenia: 2014-04-23 Data wydania: 2014-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/350/2014 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Lubin obejmującego teren położony w obrębie Miłoradzice dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 164
Data dodania do bazy: 2014-04-24 08:20:31