Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gorzyca gmina Lubin, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-10-20 Data wydania: 2015-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/121/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Gorzyca
Data dodania do bazy: 2015-10-21 23:15:50
Data ogłoszenia: 2015-07-21 Data wydania: 2014-10-23
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 584/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 października 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwalę Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2014 r. nr XLVIII/343/2014 w przedmiocie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Lubin obejmującego teren położony w obrębie Gorzyca dla działki oznaczonej nr ewidencyjnym 188/1
Data dodania do bazy: 2015-07-27 15:00:45
Data ogłoszenia: 2014-04-23 Data wydania: 2014-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/343/2014 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Lubin obejmującego teren położony w obrębie Gorzyca dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 188/1
Data dodania do bazy: 2014-04-24 08:20:31