Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Niemstów gmina Lubin, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-05-30 Data wydania: 2016-05-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/206/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 17 maja 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Niemstów
Data dodania do bazy: 2016-05-31 17:39:16
Data ogłoszenia: 2015-07-15 Data wydania: 2014-10-29
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 587/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 października 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Lubin Nr XLVIII/351/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. w przedmiocie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Lubin obejmującego teren położony w obrębie Niemstów
Data dodania do bazy: 2015-07-24 13:47:14
Data ogłoszenia: 2014-04-23 Data wydania: 2014-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/351/2014 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Lubin obejmującego teren położony w obrębie Niemstów dla działek oznaczonych numerem ewidencyjnym: 148 i 149/6
Data dodania do bazy: 2014-04-24 08:20:31