Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Raszówka gmina Lubin, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-11-21 Data wydania: 2016-11-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/260/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Raszówka
Data dodania do bazy: 2016-11-27 17:20:28
Data ogłoszenia: 2015-01-07 Data wydania: 2014-10-28
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygnatura akt II SA/Wr 588/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 października 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Lubin nr XLVIII/352/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. w przedmiocie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Lubin obejmującego teren położony w obrębie Raszówka dla działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 239/2 i 240
Data dodania do bazy: 2015-02-01 00:44:44
Data ogłoszenia: 2014-04-23 Data wydania: 2014-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/352/2014 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Lubin obejmującego teren położony w obrębie Raszówka dla działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 239/2 i 240
Data dodania do bazy: 2014-04-24 08:20:31