Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Szklary Górne gmina Lubin, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-04-12 Data wydania: 2016-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/185/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Szklary Górne
Data dodania do bazy: 2016-04-17 13:12:34
Data ogłoszenia: 2015-07-23 Data wydania: 2014-10-28
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 592/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 października 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnosląskiego na uchwałę Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2014 r. nr XLVIII/356/2014 w przedmiocie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Lubin obejmującego teren położony w obrębie Szklary Górne dla działki oznaczonej nr ewidencyjnym 83/2
Data dodania do bazy: 2015-08-14 08:50:51
Data ogłoszenia: 2015-07-23 Data wydania: 2014-10-28
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 591/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 października 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2014 r. nr XLVIII/355/2014 w przedmiocie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Lubin obejmującego teren położony w obrębie Szklary Górne dla działki oznaczonej nr ewidencyjnym 44/21
Data dodania do bazy: 2015-08-04 13:24:31
Data ogłoszenia: 2014-04-23 Data wydania: 2014-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/355/2014 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Lubin obejmującego teren położony w obrębie Szklary Górne dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 44/21
Data dodania do bazy: 2014-04-24 08:20:31
Data ogłoszenia: 2014-04-23 Data wydania: 2014-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/356/2014 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Lubin obejmującego teren położony w obrębie Szklary Górne dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 83/2
Data dodania do bazy: 2014-04-24 08:20:31
Data ogłoszenia: 2012-11-08 Data wydania: 2012-06-20
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 242/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Lubin nr XIX/120/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w przedmiocie uchwalenie miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:02
Data ogłoszenia: 2012-03-13 Data wydania: 2011-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/120/2011 Rady Gminy Lubin z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin.
Data dodania do bazy: 2012-04-13 21:30:24