Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wiercień gmina Lubin, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-10-12 Data wydania: 2015-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/120/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Wiercień
Data dodania do bazy: 2015-10-17 10:24:41
Data ogłoszenia: 2015-07-23 Data wydania: 2014-10-28
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 593/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 października 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2014 r. nr XLVIII/357/2014 w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Lubin obejmującego teren położony w obrębie Wiercień dla działki oznaczonej nr ewidencyjnym 517/2
Data dodania do bazy: 2015-08-14 08:50:51
Data ogłoszenia: 2015-01-23 Data wydania: 2014-10-29
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 594/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 października 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2014 r. nr XLVIII/358/2014 w przedmiocie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Lubin obejmującego teren położony w obrębie Wierceń
Data dodania do bazy: 2015-02-05 14:04:19
Data ogłoszenia: 2014-04-23 Data wydania: 2014-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/357/2014 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Lubin obejmującego teren położony w obrębie Wiercień dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 517/2
Data dodania do bazy: 2014-04-24 08:20:31
Data ogłoszenia: 2014-04-23 Data wydania: 2014-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/358/2014 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Lubin obejmującego teren położony w obrębie Wiercień dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 286
Data dodania do bazy: 2014-04-24 08:20:31