Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Księginice gmina Lubin, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-11-30 Data wydania: 2015-11-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/145/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Lubin obejmującego tereny położone w obrębach Czerniec, Siedlce, Księginice, Składowice, Ustronie, w granicach przebiegu linii 2 x 400 kV – część „B”.
Data dodania do bazy: 2015-12-14 23:27:12
Data ogłoszenia: 2015-10-12 Data wydania: 2015-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/119/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Księginice
Data dodania do bazy: 2015-10-17 10:24:41
Data ogłoszenia: 2015-07-15 Data wydania: 2014-10-29
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 586/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 października 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Lubin Nr XLVIII/347/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. w przedmiocie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Lubin obejmującego teren położony w obrębie Księginice dla działek oznaczonych nr ewidencyjnym 184 i 185
Data dodania do bazy: 2015-07-24 13:47:14
Data ogłoszenia: 2015-04-07 Data wydania: 2015-03-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/40/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Lubin obejmującego tereny położone w obrębach Czerniec, Siedlce, Księginice, Składowice, Ustronie, w granicach przebiegu linii 2 x 400 kV - część „A”
Data dodania do bazy: 2015-04-28 07:05:14
Data ogłoszenia: 2015-01-23 Data wydania: 2014-10-29
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 585/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 października 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwalę Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2014 r. nr XLVIII/346/2014 w przedmiocie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Lubin obejmującego teren położony w obrębie Księginice dla działki oznaczonej nr ewidencyjnym 3/5
Data dodania do bazy: 2015-02-05 14:04:19
Data ogłoszenia: 2014-04-23 Data wydania: 2014-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/347/2014 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Lubin obejmującego teren położony w obrębie Księginice dla działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 184 i 185
Data dodania do bazy: 2014-04-24 08:20:31
Data ogłoszenia: 2014-04-23 Data wydania: 2014-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/345/2014 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Lubin obejmującego teren położony w obrębie Księginice, część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 131/4
Data dodania do bazy: 2014-04-24 08:20:31
Data ogłoszenia: 2014-04-23 Data wydania: 2014-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/346/2014 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Lubin obejmującego teren położony w obrębie Księginice dla części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 3/5
Data dodania do bazy: 2014-04-24 08:20:31