Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gorzyca gmina Lubin, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

wyrok nr II SA/Wr 584/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 października 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwalę Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2014 r. nr XLVIII/343/2014 w przedmiocie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Lubin obejmującego teren położony w obrębie Gorzyca dla działki oznaczonej nr ewidencyjnym 188/11


2


3


4