Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rzeszów gmina Rzeszów, podkarpackie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.114 .2017 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie stwierdzenia nieważności 1) § 14 ust. 2 pkt 8 lit. a w zakresie treści „z zastrzeżeniem lit. b”, 2) § 14 ust. 2 pkt 8 lit. b, 3) § 15 ust. 2 pkt 8 lit. a w zakresie treści „b oraz”, 4) § 15 ust. 2 pkt 8 lit. b, 5) § 15 ust. 2 pkt 8 lit. c w zakresie treści „płaskie lub”, 6) § 22 ust. 1 pkt 5 lit. b w zakresie treści „pkt 1” uchwały Nr XLI/978/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 283/6/2016 w rejonie ul. Strzelniczej i ul. Szewskiej w Rzeszowie. Uzasadnienie1


2


3


4