Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat kłodzki, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2014-04-24 Data wydania: 2014-01-08
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 717/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 5 ust. 1 we fragmencie „za zgodą właścicieli lub użytkowników wieczystych”, § 5 ust. 4 pkt 1, § 5 ust. 4 pkt 2 we fragmencie „na zasadach określonych przez zarządcę sieci”, § 5 ust. 4 pkt 7 we fragmencie „na warunkach określonych przez przedsiębiorstwo sieciowe”, § 5 ust. 6 pkt 1 we fragmencie „na zasadach określonych przez zarządcę sieci oraz”, § 7 pkt 2 we fragmencie „na zasadach określonych przez zarządcę cieku” uchwały Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 23 października 2012 r. nr XXVI/155/2012 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Centrum IV
Data dodania do bazy: 2014-04-25 19:27:10
Data ogłoszenia: 2014-04-11 Data wydania: 2014-04-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr 387/XLVII/14 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie.
Data dodania do bazy: 2014-04-15 20:15:31
Data ogłoszenia: 2014-03-21 Data wydania: 2013-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 444/VI/2013 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko we wsi Szalejów Dolny.
Data dodania do bazy: 2014-03-23 14:28:59
Data ogłoszenia: 2014-03-19 Data wydania: 2013-12-10
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 719/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2013r. po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 5 ust. 1 we fragmencie „za zgodą właścicieli lub użytkowników wieczystych”, § 5 ust. 4 pkt 1, § 5 ust. 4 pkt 2 we fragmencie „na zasadach określonych przez zarządcę sieci”, § 5 ust. 4 pkt 6 we fragmencie „na warunkach określonych przez przedsiębiorstwo sieciowe”, § 5 ust. 6 pkt 1 we fragmencie „na zasadach okre-ślonych przez zarządcę sieci oraz”, § 7 pkt 2 we fragmencie „na zasadach określonych przez zarządcę cieku” uchwały Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 23 października 2012 r. Nr XXVI/154/12 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Centrum V
Data dodania do bazy: 2014-03-23 14:28:58
Data ogłoszenia: 2014-03-19 Data wydania: 2013-12-17
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 715/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2013r. po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 23 października 2012 r. nr XXVI/147/2012 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Stary Zdrój I
Data dodania do bazy: 2014-03-23 14:28:59
Data ogłoszenia: 2014-03-19 Data wydania: 2013-12-17
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 716/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2013r. po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwalę Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 23 października 2012 r. nr XXVI/150/2012 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Sokołówka I
Data dodania do bazy: 2014-03-23 14:28:59
Data ogłoszenia: 2014-03-13 Data wydania: 2014-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXI/539/14 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Bystrzyca Kłodzka obejmującej dzielnicę staromiejską miasta Bystrzyca Kłodzka i tereny położone między zabudową mieszkaniową przy ul. Lotników, ul. Odrowąża, ul. 1 Maja, ul. Kłodzkiej, terenami kolejowymi, rzeką Nysą Kłodzką, granicami własności Mondi Packaging BZWP, zabudową mieszkaniową przy ul. C.K. Norwida, rzeką Bystrzycą Kłodzką, ul. Krakowską, ul. Kasztanową, granicami własności Fabryki Mebli, pl. T. Kościuszki, ul. Wojska Polskiego, ul. J. Słowackiego, zabudową mieszkaniową przy ulicach: H. Sienkiewicza, A. Mickiewicza, K. Świerczewskiego
Data dodania do bazy: 2014-03-16 10:16:06
Data ogłoszenia: 2014-03-03 Data wydania: 2014-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/325/14 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Sienna – gmina Stronie Śląskie.
Data dodania do bazy: 2014-03-23 14:28:58
Data ogłoszenia: 2014-02-06 Data wydania: 2013-12-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/299/13 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju „Stary Zdrój obszar A – Lasy” część Nr 2
Data dodania do bazy: 2014-02-10 08:56:16
Data ogłoszenia: 2014-01-24 Data wydania: 2013-10-09
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 481/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 października 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2013 r. Nr XXXVI/247/13 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju „Nowy Zdrój obszar A-Stare Miasto”
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:06