Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat kłodzki, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-03-07 Data wydania: 2015-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 115/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla terenów położonych we wsiach: Stary Wielisław, Krosnowice, Szalejów Górny, Bierkowice, Ławica.
Data dodania do bazy: 2016-08-30 18:11:16
Data ogłoszenia: 2016-03-07 Data wydania: 2015-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 115/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla terenów położonych we wsiach: Stary Wielisław, Krosnowice, Szalejów Górny, Bierkowice, Ławica.
Data dodania do bazy: 2016-08-30 18:11:16
Data ogłoszenia: 2016-03-07 Data wydania: 2015-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 115/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla terenów położonych we wsiach: Stary Wielisław, Krosnowice, Szalejów Górny, Bierkowice, Ławica.
Data dodania do bazy: 2016-08-30 18:11:16
Data ogłoszenia: 2016-02-17 Data wydania: 2015-10-15
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 554/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 października 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Stronie Śląskie z dnia 26 stycznia 2015 r. nr IV/20/15 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Stary Gierałtów - gmina Stronie Śląskie
Data dodania do bazy: 2016-02-17 17:16:11
Data ogłoszenia: 2016-02-03 Data wydania: 2015-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/102/15 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju "Stary Zdrój obszar A - Lasy" część nr 2.
Data dodania do bazy: 2016-02-03 19:58:52
Data ogłoszenia: 2016-01-20 Data wydania: 2015-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr 63/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla terenu położonego we wsi Ołdrzychowice Kłodzkie
Data dodania do bazy: 2016-01-22 09:47:35
Data ogłoszenia: 2016-01-20 Data wydania: 2015-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr 122/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla terenu położonego we wsi Ołdrzychowice Kłodzkie
Data dodania do bazy: 2016-01-21 09:07:03
Data ogłoszenia: 2015-11-30 Data wydania: 2015-11-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr 129/XIII/15 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w granicach działki nr 81/11, AM-2, Obr. 4 przy ul. Piłsudskiego w Nowej Rudzie
Data dodania do bazy: 2015-12-14 23:27:12
Data ogłoszenia: 2015-11-04 Data wydania: 2015-06-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr 81/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko we wsi Jaszkowa Dolna
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:01:33
Data ogłoszenia: 2015-10-15 Data wydania: 2015-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/47/15 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu Brzozowie
Data dodania do bazy: 2015-11-16 18:54:13