Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat kłodzki, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2014-07-18 Data wydania: 2014-04-15
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 894/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 4 ust. 3 pkt 3 lit. c, § 4 ust. 3 pkt 3 lit. d we fragmencie „na zasadach określonych przez zarządcę drogi”, § 4 ust. 4 pkt 3 lit. c we fragmencie „na zasadach określonych przez zarządcę placu”, § 5 ust. 1 we fragmencie „za zgodą właścicieli lub użytkowników wieczystych”, § 5 ust. 4 pkt 1, § 5 ust. 4 pkt 5 we fragmencie „na warunkach określonych przez przedsiębiorstwo sieciowe”, § 5 ust. 6 pkt 1 we fragmencie „na zasadach określonych przez zarządcę sieci”, § 7 pkt 2 we fragmencie „na zasadach określonych przez zarządcę cieku” uchwały Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 23 października 2012 r. nr XXVI/149/2012 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP SOKOŁÓWKA II
Data dodania do bazy: 2014-07-24 11:18:20
Data ogłoszenia: 2014-07-02 Data wydania: 2014-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr 428/L/14 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogosławia w rejonie obwodnicy Nowej Rudy
Data dodania do bazy: 2014-07-07 09:09:35
Data ogłoszenia: 2014-06-12 Data wydania: 2014-06-11
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 czerwca 2014r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 marca 2014 r. nr L/292/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w obrębie Jeleniów w gminie Lewin Kłodzki.
Data dodania do bazy: 2014-06-16 20:01:40
Data ogłoszenia: 2014-06-11 Data wydania: 2014-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/323/2014 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lutynia
Data dodania do bazy: 2014-06-12 07:34:15
Data ogłoszenia: 2014-06-09 Data wydania: 2014-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 503/VI/2014 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej, położonych we wsi Ołdrzychowice Kłodzkie przy ul. Kłodzkiej.
Data dodania do bazy: 2014-06-12 07:34:15
Data ogłoszenia: 2014-06-06 Data wydania: 2014-04-09
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 895/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 23 października 2012 r. nr XXVI/151/2012 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP PIEKIELNA GÓRA I
Data dodania do bazy: 2014-06-09 09:20:48
Data ogłoszenia: 2014-06-06 Data wydania: 2014-04-09
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 896/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 23 października 2012 r. nr XXVI/152/2012 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP NOWY WIELISŁAW II
Data dodania do bazy: 2014-06-09 09:20:48
Data ogłoszenia: 2014-05-20 Data wydania: 2014-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/292/14 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w obrębie Jeleniów w gminie Lewin Kłodzki.
Data dodania do bazy: 2014-05-21 07:12:37
Data ogłoszenia: 2014-05-09 Data wydania: 2014-05-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr 368/XLVIII/14 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 6 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Jugów w rejonie przełęczy Jugowskiej, Gmina Nowa Ruda.
Data dodania do bazy: 2014-05-11 16:05:34
Data ogłoszenia: 2014-04-24 Data wydania: 2014-01-08
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 718/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 4 pkt 2, § 5 ust. 1 we fragmencie „za zgodą właścicieli lub użytkowników wieczystych”, § 5 ust. 4 pkt 1, § 5 ust. 4 pkt 5 we fragmencie „na warunkach określonych przez przedsiębiorstwo sieciowe”, § 5 ust. 6 pkt 1 we fragmencie „na zasadach określonych przez zarządcę sieci oraz”, § 7 pkt 2 we fragmencie „na zasadach określonych przez zarządcę cieku” uchwały Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 23 października 2012 r. nr XXVI/156/2012 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Centrum II
Data dodania do bazy: 2014-04-25 19:27:10