Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat kłodzki, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-09-09 Data wydania: 2015-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/78/15 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Bolesławów – gmina Stronie Śląskie
Data dodania do bazy: 2015-09-09 17:09:37
Data ogłoszenia: 2015-08-19 Data wydania: 2015-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr 64/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przstrzennego gminy Kłodzko, dla terenu położonego we wsi Gorzuchów
Data dodania do bazy: 2015-08-24 12:41:57
Data ogłoszenia: 2015-07-16 Data wydania: 2015-07-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr 89/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonego we wsi Wojciechowice w granicach działki ewidencyjnej nr 395/2 AM.4.
Data dodania do bazy: 2015-07-20 09:28:16
Data ogłoszenia: 2015-07-08 Data wydania: 2015-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/47/15 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w mieście Szczytna obręb Nowe Miasto
Data dodania do bazy: 2015-07-24 13:47:14
Data ogłoszenia: 2015-06-29 Data wydania: 2015-06-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr 84/VIII/15 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogosławia w rejonie obwodnicy Nowej Rudy
Data dodania do bazy: 2015-08-04 13:24:30
Data ogłoszenia: 2015-06-11 Data wydania: 2015-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr 65/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Jaszkowa Górna
Data dodania do bazy: 2015-06-18 07:46:41
Data ogłoszenia: 2015-05-19 Data wydania: 2015-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr 34/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko, dla terenu położonego we wsi Boguszyn.
Data dodania do bazy: 2015-05-25 19:13:58
Data ogłoszenia: 2015-05-04 Data wydania: 2015-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 59/VI/15 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską w Nowej Rudzie dla terenu przy ulicy Kościelnej
Data dodania do bazy: 2015-05-04 16:48:21
Data ogłoszenia: 2015-02-10 Data wydania: 2015-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 20/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko we wsi Jaszkowa Górna, Szalejów Dolny.
Data dodania do bazy: 2015-03-04 20:13:03
Data ogłoszenia: 2015-02-10 Data wydania: 2015-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 20/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko we wsi Jaszkowa Górna, Szalejów Dolny.
Data dodania do bazy: 2015-03-04 20:13:03