Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Bystrzyca Kłodzka, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-07-14 Data wydania: 2017-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/347/17 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części obszaru uzdrowiska Długopole – Zdrój – gmina Bystrzyca Kłodzka
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:34
Data ogłoszenia: 2017-04-26 Data wydania: 2017-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/317/17 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Bystrzyca Kłodzka w rejonie ulic: M. Konopnickiej i 1 Maja
Data dodania do bazy: 2017-04-26 22:05:43
Data ogłoszenia: 2016-11-03 Data wydania: 2016-10-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/257/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Topolice– gmina Bystrzyca Kłodzka
Data dodania do bazy: 2016-11-08 10:51:19
Data ogłoszenia: 2016-05-04 Data wydania: 2016-04-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/207/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-zachodniej części obszaru miasta Bystrzyca Kłodzka i części obszaru wsi Stara Bystrzyca
Data dodania do bazy: 2016-06-16 14:23:23
Data ogłoszenia: 2016-05-04 Data wydania: 2016-04-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/207/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-zachodniej części obszaru miasta Bystrzyca Kłodzka i części obszaru wsi Stara Bystrzyca
Data dodania do bazy: 2016-06-16 14:23:23
Data ogłoszenia: 2016-03-15 Data wydania: 2016-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/185/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru uzdrowiska Długopole - Zdrój - gmina Bystrzyca Kłodzka
Data dodania do bazy: 2016-03-17 08:52:22
Data ogłoszenia: 2014-03-13 Data wydania: 2014-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXI/539/14 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Bystrzyca Kłodzka obejmującej dzielnicę staromiejską miasta Bystrzyca Kłodzka i tereny położone między zabudową mieszkaniową przy ul. Lotników, ul. Odrowąża, ul. 1 Maja, ul. Kłodzkiej, terenami kolejowymi, rzeką Nysą Kłodzką, granicami własności Mondi Packaging BZWP, zabudową mieszkaniową przy ul. C.K. Norwida, rzeką Bystrzycą Kłodzką, ul. Krakowską, ul. Kasztanową, granicami własności Fabryki Mebli, pl. T. Kościuszki, ul. Wojska Polskiego, ul. J. Słowackiego, zabudową mieszkaniową przy ulicach: H. Sienkiewicza, A. Mickiewicza, K. Świerczewskiego
Data dodania do bazy: 2014-03-16 10:16:06
Data ogłoszenia: 2013-07-29 Data wydania: 2013-05-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/451/13 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 24 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Poręba – gmina Bystrzyca Kłodzka
Data dodania do bazy: 2013-08-10 16:45:05
Data ogłoszenia: 2013-05-20 Data wydania: 2013-01-30
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 836/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej Nr XXXII/312/12 z dnia 31 lipca 2012 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka - wzdłuż obwodnicy drogowej
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:28
Data ogłoszenia: 2012-11-05 Data wydania: 2012-07-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/312/12 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka - wzdłuż obwodnicy drogowej
Data dodania do bazy: 2012-11-11 13:31:27