Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Lewin Kłodzki, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2014-12-22 Data wydania: 2014-10-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVI/324/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23 października 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Kłodzki.
Data dodania do bazy: 2015-02-05 14:04:55
Data ogłoszenia: 2014-12-05 Data wydania: 2014-10-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVI/323/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Kłodzki, obręb Darnków.
Data dodania do bazy: 2014-12-08 17:26:51
Data ogłoszenia: 2014-06-12 Data wydania: 2014-06-11
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 czerwca 2014r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 marca 2014 r. nr L/292/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w obrębie Jeleniów w gminie Lewin Kłodzki.
Data dodania do bazy: 2014-06-16 20:01:40
Data ogłoszenia: 2014-05-20 Data wydania: 2014-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/292/14 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w obrębie Jeleniów w gminie Lewin Kłodzki.
Data dodania do bazy: 2014-05-21 07:12:37
Data ogłoszenia: 2012-11-28 Data wydania: 2012-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/143/12 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Kłodzki, Obręb Leśna
Data dodania do bazy: 2012-11-29 23:05:02
Data ogłoszenia: 2012-11-15 Data wydania: 2012-09-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/149/2012 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 21 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy turystycznej i rekreacyjnej w Lewinie Kłodzkim.
Data dodania do bazy: 2012-11-20 09:19:47
Data ogłoszenia: 2011-10-14 Data wydania: 2011-09-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/56/2011 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanego ujęcia wody na potoku Klikawa w obrębie Jerzykowice Małe w gminie Lewin Kłodzki.
Data dodania do bazy: 2011-10-16 11:17:02
Data ogłoszenia: 2010-01-07 Data wydania: 2009-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/245/09 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwał organu stanowiącego Gminy Lewin Kłodzki dotyczących ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Kłodzki
Data dodania do bazy: 2011-06-10 01:27:00
Data ogłoszenia: 2009-08-10 Data wydania: 2009-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/233/09 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 maja 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Kłodzki dla części miejscowości Lewin Kłodzki – dla działki nr 174/5 położonej przy ul. Wodnej.
Data dodania do bazy: 2011-06-04 21:05:00
Data ogłoszenia: 2009-08-10 Data wydania: 2009-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/234/09 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 maja 2009r. w sprawie: uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług podstawowych w rejonie ulic: Lasek Miejski, Topolowej i Granicznej w Lewinie Kłodzkim dla działki nr 227.
Data dodania do bazy: 2011-05-26 20:06:00