Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Polanica-Zdrój, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-07-17 Data wydania: 2017-07-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/43/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP STARY ZDRÓJ VI
Data dodania do bazy: 2017-07-26 13:39:51
Data ogłoszenia: 2017-04-18 Data wydania: 2017-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/27/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Nowy Wielisław przy ul. Mikołaja Reja w Polanicy–Zdroju.
Data dodania do bazy: 2017-04-19 22:53:56
Data ogłoszenia: 2017-04-18 Data wydania: 2017-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/26/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Nowy Wielisław przy ul. Jana Kasprowicza w Polanicy-Zdroju.
Data dodania do bazy: 2017-04-19 22:53:56
Data ogłoszenia: 2016-11-15 Data wydania: 2016-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/61/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 października 2016r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stary Zdrój przy ul. Cichej w Polanicy – Zdroju.
Data dodania do bazy: 2016-12-12 21:37:16
Data ogłoszenia: 2016-11-15 Data wydania: 2016-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/62/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 października 2016r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Centrum przy ul. Rubinowej w Polanicy – Zdroju.
Data dodania do bazy: 2016-12-12 21:37:16
Data ogłoszenia: 2014-07-18 Data wydania: 2014-04-15
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 893/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 4 ust. 3 pkt 3 lit. c, § 4 ust. 3 pkt 3 lit. d we fragmencie „na zasadach określonych przez zarządcę drogi”, § 5 ust. 1 we fragmencie „za zgodą właścicieli lub użytkowników wieczystych”, § 5 ust. 4 pkt 1, § 5 ust. 4 pkt 4 we fragmencie „na warunkach określonych przez przedsiębiorstwo sieciowe”, § 5 ust. 6 pkt 1 we fragmencie „na zasadach określonych przez zarządcę sieci”, § 7 pkt 2 we fragmencie „na zasadach określonych przez zarządcę cieku” uchwały Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 23 października 2012 r. nr XXVI/148/2012 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP SOKOŁÓWKA III
Data dodania do bazy: 2014-07-22 21:34:30
Data ogłoszenia: 2014-07-18 Data wydania: 2014-04-15
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 894/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 4 ust. 3 pkt 3 lit. c, § 4 ust. 3 pkt 3 lit. d we fragmencie „na zasadach określonych przez zarządcę drogi”, § 4 ust. 4 pkt 3 lit. c we fragmencie „na zasadach określonych przez zarządcę placu”, § 5 ust. 1 we fragmencie „za zgodą właścicieli lub użytkowników wieczystych”, § 5 ust. 4 pkt 1, § 5 ust. 4 pkt 5 we fragmencie „na warunkach określonych przez przedsiębiorstwo sieciowe”, § 5 ust. 6 pkt 1 we fragmencie „na zasadach określonych przez zarządcę sieci”, § 7 pkt 2 we fragmencie „na zasadach określonych przez zarządcę cieku” uchwały Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 23 października 2012 r. nr XXVI/149/2012 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP SOKOŁÓWKA II
Data dodania do bazy: 2014-07-24 11:18:20
Data ogłoszenia: 2014-06-06 Data wydania: 2014-04-09
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 895/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 23 października 2012 r. nr XXVI/151/2012 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP PIEKIELNA GÓRA I
Data dodania do bazy: 2014-06-09 09:20:48
Data ogłoszenia: 2014-06-06 Data wydania: 2014-04-09
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 896/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 23 października 2012 r. nr XXVI/152/2012 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP NOWY WIELISŁAW II
Data dodania do bazy: 2014-06-09 09:20:48
Data ogłoszenia: 2014-04-24 Data wydania: 2014-01-08
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 718/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 4 pkt 2, § 5 ust. 1 we fragmencie „za zgodą właścicieli lub użytkowników wieczystych”, § 5 ust. 4 pkt 1, § 5 ust. 4 pkt 5 we fragmencie „na warunkach określonych przez przedsiębiorstwo sieciowe”, § 5 ust. 6 pkt 1 we fragmencie „na zasadach określonych przez zarządcę sieci oraz”, § 7 pkt 2 we fragmencie „na zasadach określonych przez zarządcę cieku” uchwały Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 23 października 2012 r. nr XXVI/156/2012 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Centrum II
Data dodania do bazy: 2014-04-25 19:27:10