Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Kudowa-Zdrój, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-07-21 Data wydania: 2016-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/134/16 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu położonego w rejonie ulic Głównej, Zdrojowej, Nad Potokiem i Kościelnej.
Data dodania do bazy: 2016-07-26 15:28:18
Data ogłoszenia: 2016-05-31 Data wydania: 2016-03-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/102/16 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa – Zdrój w rejonie przejścia granicznego
Data dodania do bazy: 2016-06-18 10:12:47
Data ogłoszenia: 2015-10-15 Data wydania: 2015-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/47/15 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu Brzozowie
Data dodania do bazy: 2015-11-16 18:54:13
Data ogłoszenia: 2015-02-06 Data wydania: 2014-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/313/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju przy ulicy Kościuszki 10, obręb Czermna
Data dodania do bazy: 2015-02-16 19:00:36
Data ogłoszenia: 2013-12-03 Data wydania: 2013-09-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/239/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 września 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu położonego w Kudowie – Zdroju, działki nr 386, 387/3 w obrębie Słone
Data dodania do bazy: 2013-12-26 13:39:25
Data ogłoszenia: 2013-12-03 Data wydania: 2013-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/229/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu położonego w Kudowie – Zdroju, działki nr 386, 387/3 w obrębie Słone
Data dodania do bazy: 2013-12-26 13:39:25
Data ogłoszenia: 2012-12-14 Data wydania: 2012-09-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/136/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 5 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy –Zdroju dla terenu położonego w rejonie ulicy Mickiewicza.
Data dodania do bazy: 2012-12-17 23:28:08
Data ogłoszenia: 2012-12-14 Data wydania: 2012-09-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/137/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 5 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy –Zdroju dla terenu położonego w rejonie ulicy Buczka w Kudowie-Zdroju.
Data dodania do bazy: 2012-12-17 23:28:08
Data ogłoszenia: 2012-12-14 Data wydania: 2012-09-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/138/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 5 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa Zdrój dla terenu położonego w obrębie Czermna w Kudowie-Zdroju.
Data dodania do bazy: 2012-12-17 23:28:08
Data ogłoszenia: 2012-06-15 Data wydania: 2012-03-07
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 914/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7 marca 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr VI/32/11 z dnia 8 kwietnia 2011 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w obrębie Czermna w Kudowie-Zdroju
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:00