Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat kłodzki, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-02-10 Data wydania: 2015-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 21/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko, dla terenu położonego we wsi Żelazno.
Data dodania do bazy: 2015-03-04 20:13:03
Data ogłoszenia: 2015-02-06 Data wydania: 2014-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/313/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju przy ulicy Kościuszki 10, obręb Czermna
Data dodania do bazy: 2015-02-16 19:00:36
Data ogłoszenia: 2015-01-12 Data wydania: 2014-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/18/2014 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Rajskiej w Kłodzku.
Data dodania do bazy: 2015-02-01 00:44:44
Data ogłoszenia: 2014-12-22 Data wydania: 2014-10-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVI/324/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23 października 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Kłodzki.
Data dodania do bazy: 2015-02-05 14:04:55
Data ogłoszenia: 2014-12-05 Data wydania: 2014-10-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVI/323/2014 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Kłodzki, obręb Darnków.
Data dodania do bazy: 2014-12-08 17:26:51
Data ogłoszenia: 2014-11-14 Data wydania: 2014-11-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr 477/LV/14 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Kasztanowa, Zagórze i Zielonka w Nowej Rudzie
Data dodania do bazy: 2014-11-19 21:35:44
Data ogłoszenia: 2014-11-14 Data wydania: 2014-08-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/349/14 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wojtówka część nr 2.
Data dodania do bazy: 2014-11-19 21:35:44
Data ogłoszenia: 2014-10-07 Data wydania: 2014-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/238/14 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Duszniki–Zdrój dla obszaru strefy ochrony uzdrowiskowej „A”.
Data dodania do bazy: 2014-10-09 07:26:52
Data ogłoszenia: 2014-10-07 Data wydania: 2014-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIV/269/14 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Duszniki-Zdrój dla obszaru strefy ochrony uzdrowiskowej "A".
Data dodania do bazy: 2014-10-09 07:26:52
Data ogłoszenia: 2014-07-18 Data wydania: 2014-04-15
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 893/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 4 ust. 3 pkt 3 lit. c, § 4 ust. 3 pkt 3 lit. d we fragmencie „na zasadach określonych przez zarządcę drogi”, § 5 ust. 1 we fragmencie „za zgodą właścicieli lub użytkowników wieczystych”, § 5 ust. 4 pkt 1, § 5 ust. 4 pkt 4 we fragmencie „na warunkach określonych przez przedsiębiorstwo sieciowe”, § 5 ust. 6 pkt 1 we fragmencie „na zasadach określonych przez zarządcę sieci”, § 7 pkt 2 we fragmencie „na zasadach określonych przez zarządcę cieku” uchwały Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 23 października 2012 r. nr XXVI/148/2012 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP SOKOŁÓWKA III
Data dodania do bazy: 2014-07-22 21:34:30