Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świbie gmina Wielowieś, śląskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.44.2013 Wojewody Śląskiego z dnia 20 grudnia 2013r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Gminy Wielowieś Nr XXVIII/278/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych i rozwojowych sołectwa Świbie uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr XXXVI/208/2002 z dnia 8 października 2002 r. z późn. zm.1


2


3