Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Radonia gmina Wielowieś, śląskie


Data ogłoszenia: 2013-04-30 Data wydania: 2013-04-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/225/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych i rozwojowych Radonia uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr XXXVI/206/2002 z dnia 8 października 2002r.
Data dodania do bazy: 2015-01-02 10:45:35