Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Wielowieś, śląskie


Data ogłoszenia: 2013-12-23 Data wydania: 2013-12-20
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.44.2013 Wojewody Śląskiego z dnia 20 grudnia 2013r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Gminy Wielowieś Nr XXVIII/278/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych i rozwojowych sołectwa Świbie uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr XXXVI/208/2002 z dnia 8 października 2002 r. z późn. zm.
Data dodania do bazy: 2013-12-28 12:55:31
Data ogłoszenia: 2013-11-20 Data wydania: 2013-11-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/280/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielowieś uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr VII-46/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. z późn. zm.
Data dodania do bazy: 2013-11-25 22:30:59
Data ogłoszenia: 2013-11-20 Data wydania: 2013-11-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/277/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych i rozwojowych sołectw Borowiany-Raduń uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr XXXVI/201/2002 z dnia 8 października 2002r. z późn. zm.
Data dodania do bazy: 2013-11-24 16:21:29
Data ogłoszenia: 2013-11-20 Data wydania: 2013-11-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/277/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych i rozwojowych sołectw Borowiany-Raduń uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr XXXVI/201/2002 z dnia 8 października 2002r. z późn. zm.
Data dodania do bazy: 2013-11-24 16:21:29
Data ogłoszenia: 2013-11-20 Data wydania: 2013-11-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/278/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych i rozwojowych sołectwa Świbie uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr XXXVI/208/2002 z dnia 8 października 2002 r. z późn. zm.
Data dodania do bazy: 2013-11-24 16:21:29
Data ogłoszenia: 2013-11-20 Data wydania: 2013-11-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/279/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych i rozwojowych wsi Wielowieś uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr XXV-133/2001 z dnia 6 lipca 2001 r. z późn. zm.
Data dodania do bazy: 2013-11-25 22:30:59
Data ogłoszenia: 2013-04-30 Data wydania: 2013-04-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/225/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych i rozwojowych Radonia uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr XXXVI/206/2002 z dnia 8 października 2002r.
Data dodania do bazy: 2015-01-02 10:45:35
Data ogłoszenia: 2013-03-11 Data wydania: 2013-02-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/197/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych i rozwojowych sołectw Borowiany - Raduń uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr XXXVI/201/2002 z dnia 8 października 2002 r. zmienionego uchwałą Nr XVIII/116/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r.
Data dodania do bazy: 2013-04-10 21:50:12
Data ogłoszenia: 2013-03-11 Data wydania: 2013-02-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/198/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych i rozwojowych sołectwa Sieroty - Chwoszcz uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr XXXVI/207/2002 z dnia 8 października 2002 r.
Data dodania do bazy: 2013-04-10 21:50:12
Data ogłoszenia: 2013-03-11 Data wydania: 2013-02-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/199/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych i rozwojowych sołectwa Dąbrówka uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wielowieś NR XXXVI/203/2002 z dnia 8 października 2002 r.
Data dodania do bazy: 2013-04-10 21:50:12