Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wielowieś gmina Wielowieś, śląskie


Data ogłoszenia: 2013-11-20 Data wydania: 2013-11-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/279/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych i rozwojowych wsi Wielowieś uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr XXV-133/2001 z dnia 6 lipca 2001 r. z późn. zm.
Data dodania do bazy: 2013-11-25 22:30:59
Data ogłoszenia: 2013-03-11 Data wydania: 2013-02-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/195/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielowieś uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr VII-46/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. z późn. zm.
Data dodania do bazy: 2013-03-22 08:08:22
Data ogłoszenia: 2013-03-11 Data wydania: 2013-02-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/202/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych i rozwojowych Wielowsi - Kotkowa uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr XXV/134/2001 z dnia 6 lipca 2001 r.
Data dodania do bazy: 2013-04-10 21:57:37
Data ogłoszenia: 2013-03-11 Data wydania: 2013-02-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/206/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych i rozwojowych wsi Wielowieś uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr XXV-133/2001 z dnia 6 lipca 2001 r.
Data dodania do bazy: 2013-04-10 21:57:38
Data ogłoszenia: 2012-02-17 Data wydania: 2011-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/101/2011 Rady Gminy Wielowieś z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielowieś uchwalonego uchwałą nr VII-46/2003 Rady Gminy Wielowieś z dnia 26 czerwca 2003 r.
Data dodania do bazy: 2012-02-17 22:41:09
Data ogłoszenia: 2011-06-17 Data wydania: 2011-05-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/40/11 Rady Gminy Wielowieś z dnia 5 maja 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych i rozwojowych wsi Wielowieś
Data dodania do bazy: 2011-06-17 19:39:36