Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Błażejowice gmina Wielowieś, śląskie


Data ogłoszenia: 2013-03-11 Data wydania: 2013-02-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/195/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielowieś uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr VII-46/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. z późn. zm.
Data dodania do bazy: 2013-03-22 08:08:22
Data ogłoszenia: 2013-03-11 Data wydania: 2013-02-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/196/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych i rozwojowych wsi Błażejowice uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr XXXVI/200/2002 z dnia 8 października 2002 r.
Data dodania do bazy: 2013-03-22 08:08:23
Data ogłoszenia: 2009-02-23 Data wydania: 2008-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XV/109/2008 Rady Gminy Wielowieś z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielowieś
Data dodania do bazy: 2011-07-11 11:08:36