Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Sieroty gmina Wielowieś, śląskie


Data ogłoszenia: 2013-03-11 Data wydania: 2013-02-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/195/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielowieś uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr VII-46/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. z późn. zm.
Data dodania do bazy: 2013-03-22 08:08:22
Data ogłoszenia: 2013-03-11 Data wydania: 2013-02-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/198/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych i rozwojowych sołectwa Sieroty - Chwoszcz uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr XXXVI/207/2002 z dnia 8 października 2002 r.
Data dodania do bazy: 2013-04-10 21:50:12
Data ogłoszenia: 2011-06-17 Data wydania: 2011-05-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/39/11 Rady Gminy Wielowieś z dnia 5 maja 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych i rozwojowych wsi Sieroty
Data dodania do bazy: 2011-06-17 19:39:36