Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świbie gmina Wielowieś, śląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXVIII/278/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych i rozwojowych sołectwa Świbie uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr XXXVI/208/2002 z dnia 8 października 2002 r. z późn. zm.1


2


3


4


5


6


7


8


9