Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Błażejowice gmina Wielowieś, śląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXI/196/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych i rozwojowych wsi Błażejowice uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr XXXVI/200/2002 z dnia 8 października 2002 r.



1


2


3


4


5


6


7


8


9