Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kobysewo gmina Przodkowo, pomorskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-V.4131.123.2014.JS Wojewody Pomorskiego z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały uchwały Nr XXXVI/309/2014 Rady Gminy Przodkowo z dnia 09 października 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kobysewo oraz zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kobysewo uchwalonego uchwałą nr XXVI/277/2006 Rady Gminy Przodkowo z dnia 16 marca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 104,poz. 2103 z dnia 13.10.2006 r.) oraz zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przodkowo dotyczącej działek nr 203 we wsi Kobysewo uchwalonego uchwałą nr XIV/138/2000 Rady Gminy Przodkowo z dnia 28 lutego 2000r. (Dz. Urz. Woj. Pom. nr 43, poz. 264 z dnia 27.04.200 r.) zmienionego uchwałą nr III/36/06 Rady Gminy Przodkowo z dnia 27 grudnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Pom.nr 82, poz. 1239 z dn. 20.04.2007 r.)1


2


3