Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Załęże gmina Przodkowo, pomorskie


Data ogłoszenia: 2017-04-10 Data wydania: 2017-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/204/2017 Rady Gminy Przodkowo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 94/10 położonej w miejscowości Załęże, gmina Przodkowo, uchwalonego Uchwałą Nr XXVI/270/2006 Rady Gminy Przodkowo z dnia 16 marca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 108, poz. 2210 z 27.10.2006r.)
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:16
Data ogłoszenia: 2011-02-25 Data wydania: 2010-12-29
Tytuł dokumentu: Uchwała nr III/14/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Gminy Przodkowo w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 119/13 w miejscowości Załęże oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Załęże gmina Przodkowo (uchwalonego Uchwałą Nr XXVI/270/2006 Rady Gminy Przodkowo z dnia 16 marca 2006 roku, Dz. U. Woj. Pom. Nr 108 z dnia 27 października 2006 roku, poz. 2210)
Data dodania do bazy: 2011-02-25 22:14:00
Data ogłoszenia: 2011-01-04 Data wydania: 2010-11-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/416/2010 Rady Gminy Przodkowo z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Załęże, uchwalonego uchwałą Nr XXVI/270/2006 Rady Gminy Przodkowo z dnia 16.03.2006 roku, dotyczy terenu oznaczonego symbolem 013 KDW, część działki Nr 20/7
Data dodania do bazy: 2011-02-26 20:19:00