Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Szarłata gmina Przodkowo, pomorskie


Data ogłoszenia: 2012-05-17 Data wydania: 2012-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/95/2012 Rady Gminy Przodkowo z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Szarłata, gmina Przodkowo (uchwalonego uchwałą Nr XXX/347/2002 Rady Gminy Przodkowo z dnia 29 sierpnia 2002r. - Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 13 z dnia 27 stycznia 2003r. poz. 125)
Data dodania do bazy: 2012-05-21 10:04:11
Data ogłoszenia: 2011-01-04 Data wydania: 2010-11-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/420/2010 Rady Gminy Przodkowo z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szarłata, działka Nr 107 w gm. Przodkowo
Data dodania do bazy: 2011-02-01 20:37:00
Data ogłoszenia: 2010-06-09 Data wydania: 2010-03-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/360/2010 Rady Gminy Przodkowo z dnia 15 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Szarłata w gminie Przodkowo
Data dodania do bazy: 2011-03-16 17:15:00