Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Warzenko gmina Przodkowo, pomorskie


Data ogłoszenia: 2011-01-04 Data wydania: 2010-11-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/419/2010 Rady Gminy Przodkowo z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Warzenko , gm. Przodkowo-działka nr 186, 187, 188
Data dodania do bazy: 2011-03-19 17:38:00
Data ogłoszenia: 2010-07-02 Data wydania: 2010-05-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/388/2010 Rady Gminy Przodkowo z dnia 27 maja 2010r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr VI/74/2003 Rady Gminy Przodkowo z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warzenko / działki od Nr 78/9, 78/47/ i w Uchwale Nr XX/201/2005 Rady Gminy Przodkowo z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warzenko
Data dodania do bazy: 2011-04-07 01:33:00
Data ogłoszenia: 2010-06-10 Data wydania: 2010-03-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/372/2010 Rady Gminy Przodkowo z dnia 15 marca 2010r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr VI/74/2003 Rady Gminy Przodkowo z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Warzenko /działki od Nr 78/9 do 78/47/
Data dodania do bazy: 2011-04-19 18:26:00
Data ogłoszenia: 2010-06-01 Data wydania: 2010-03-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/359/2010 Rady Gminy Przodkowo z dnia 15 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Warzenko, części działki nr 32 w gminie Przodkowo
Data dodania do bazy: 2011-02-28 17:37:00