Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Tokary gmina Przodkowo, pomorskie


Data ogłoszenia: 2014-07-02 Data wydania: 2014-05-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/279/2014 Rady Gminy Przodkowo z dnia 19 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w całości lub w części uchwalonych uchwałami Rady Gminy Przodkowo: Nr XXIX/330/2002 z dnia 27 czerwca 2002r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2003r. Nr 5, poz. 48), Nr XXVI/276/2006 z dnia 16 marca 2006r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2006r. Nr 63, poz. 1310), Nr XIII/195/08 z dnia 6 maja 2007r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2008r. Nr 66, poz. 1842)dla obszaru stanowiącego część obrębu geodezyjnego Tokary w gminie Przodkowo
Data dodania do bazy: 2014-07-30 07:14:28
Data ogłoszenia: 2010-07-06 Data wydania: 2010-05-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/385/2010 Rady Gminy Przodkowo z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Tokary w gminie Przodkowo, działki nr 27/3, 27/4, 27/5
Data dodania do bazy: 2011-02-06 23:38:00
Data ogłoszenia: 2010-05-17 Data wydania: 2010-03-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/358/2010 Rady Gminy Przodkowo z dnia 15 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Tokary w gminie Przodkowo
Data dodania do bazy: 2011-03-25 17:00:00