Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kobysewo gmina Przodkowo, pomorskie


Data ogłoszenia: 2016-02-17 Data wydania: 2015-12-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/108/2015 Rady Gminy Przodkowo z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr V/42/2011 Rady Gminy Przodkowo z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 91 z 27.07.2011r. poz. 1875) dla obszaru części działki nr 226/8 położonej w miejscowości Kobysewo, gmina Przodkowo
Data dodania do bazy: 2016-02-17 17:17:08
Data ogłoszenia: 2016-01-20 Data wydania: 2015-12-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/109/2015 Rady Gminy Przodkowo z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr IX/82/99 Rady Gminy Przodkowo z dnia 17 czerwca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 81 z 03.08.1999r. poz. 467) dla obszaru części działki nr 108/119 położonej w miejscowości Kobysewo, gmina Przodkowo
Data dodania do bazy: 2016-01-21 09:07:04
Data ogłoszenia: 2015-07-03 Data wydania: 2015-05-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/52/2015 Rady Gminy Przodkowo z dnia 21 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kobysewo obr. Kobysewo gm. Przodkowo oraz zmiany w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kobysewo uchwalonego Uchwałą Nr XXVI/277/2006 Rady Gminy Przodkowo z dnia 16 marca 2006 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 104 z dnia 13 października 2006 roku, poz. 2103 oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo uchwalonego Uchwałą Nr VII/86/2003 Rady Gminy Przodkowo z dnia 23 października 2003 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 140 z dnia 12 listopada 2003 r., poz. 2490.
Data dodania do bazy: 2015-08-04 13:24:41
Data ogłoszenia: 2014-11-27 Data wydania: 2014-10-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/309/2014 Rady Gminy Przodkowo z dnia 9 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kobysewo oraz zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kobysewo uchwalonego uchwałą nr XXVI/277/2006 Rady Gminy Przodkowo z dnia 16 marca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 104, poz. 2103 z dnia 13.10.2006 r.) oraz zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przodkowo dotyczącej działek nr 203 we wsi Kobysewo uchwalonego uchwałą nr XIV/138/2000 Rady Gminy Przodkowo z dnia 28 lutego 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. nr 43, poz. 264 z dnia 27.04.2000 r.) zmienionego uchwałą nr III/36/06 Rady Gminy Przodkowo z dnia 27 grudnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. nr 82, poz. 1239 z dn. 20.04.2007 r.)
Data dodania do bazy: 2014-12-04 17:56:21
Data ogłoszenia: 2014-11-21 Data wydania: 2014-11-18
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-V.4131.123.2014.JS Wojewody Pomorskiego z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały uchwały Nr XXXVI/309/2014 Rady Gminy Przodkowo z dnia 09 października 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kobysewo oraz zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kobysewo uchwalonego uchwałą nr XXVI/277/2006 Rady Gminy Przodkowo z dnia 16 marca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 104,poz. 2103 z dnia 13.10.2006 r.) oraz zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przodkowo dotyczącej działek nr 203 we wsi Kobysewo uchwalonego uchwałą nr XIV/138/2000 Rady Gminy Przodkowo z dnia 28 lutego 2000r. (Dz. Urz. Woj. Pom. nr 43, poz. 264 z dnia 27.04.200 r.) zmienionego uchwałą nr III/36/06 Rady Gminy Przodkowo z dnia 27 grudnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Pom.nr 82, poz. 1239 z dn. 20.04.2007 r.)
Data dodania do bazy: 2014-12-02 20:30:07
Data ogłoszenia: 2014-08-06 Data wydania: 2014-07-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/289/2014 Rady Gminy Przodkowo z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Kobysewie uchwalonego uchwałą Rady Gminy Przodkowo: Nr IX/82/99 z dnia 17 czerwca 1999r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 1999r. Nr 81 poz. 467 z dnia 03 sierpnia 1999 roku) dla obszaru stanowiącego część obrębu geodezyjnego Kobysewo w gminie Przodkowo
Data dodania do bazy: 2016-07-16 13:18:04
Data ogłoszenia: 2013-07-25 Data wydania: 2013-06-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/207/2013 Rady Gminy Przodkowo z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kobysewo
Data dodania do bazy: 2013-08-22 12:36:15
Data ogłoszenia: 2012-02-14 Data wydania: 2011-12-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/81/2011 Rady Gminy Przodkowo z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo, gmina Przodkowo (uchwalonego uchwałą Nr IX/82/99 Rady Gminy Przodkowo z dnia 17 czerwca 1999 r., - Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 81 z dnia 3 sierpnia 1999 roku, poz. 467)
Data dodania do bazy: 2012-02-17 22:41:06
Data ogłoszenia: 2011-07-27 Data wydania: 2011-06-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/42/2011 Rady Gminy Przodkowo z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kobysewo gmina Przodkowo działki nr 226/6; 226/5 226/8; 223; 220/22; 220/23 i 207
Data dodania do bazy: 2011-07-28 22:42:42
Data ogłoszenia: 2011-07-27 Data wydania: 2011-06-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/41/2011 Rady Gminy Przodkowo z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kobysewo, gmina Przodkowo
Data dodania do bazy: 2011-07-28 22:42:42