Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Przodkowo, pomorskie


Data ogłoszenia: 2017-04-10 Data wydania: 2017-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/204/2017 Rady Gminy Przodkowo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 94/10 położonej w miejscowości Załęże, gmina Przodkowo, uchwalonego Uchwałą Nr XXVI/270/2006 Rady Gminy Przodkowo z dnia 16 marca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 108, poz. 2210 z 27.10.2006r.)
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:16
Data ogłoszenia: 2016-12-22 Data wydania: 2016-11-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/184/2016 Rady Gminy Przodkowo z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 890/5 i 487 oraz części działki nr 890/6, położonych w miejscowości Przodkowo, gmina Przodkowo
Data dodania do bazy: 2017-02-20 21:01:30
Data ogłoszenia: 2016-12-08 Data wydania: 2016-11-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/185/2016 Rady Gminy Przodkowo z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Smołdzino, gmina Przodkowo
Data dodania do bazy: 2017-02-20 21:01:29
Data ogłoszenia: 2016-11-29 Data wydania: 2016-09-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/152/2016 Rady Gminy Przodkowo z dnia 27 września 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr XXII/225/2005 Rady Gminy Przodkowo z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 7 z dn. 19 stycznia 2006r. poz. 101) dla obszaru działki nr 483/6, położonej w miejscowości Przodkowo, gmina Przodkowo
Data dodania do bazy: 2017-03-23 21:57:06
Data ogłoszenia: 2016-05-17 Data wydania: 2016-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/123/2016 Rady Gminy Przodkowo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr XXII/225/2005 Rady Gminy Przodkowo z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 7 z dn. 19 stycznia 2006r. poz. 101) dla obszaru działek nr 644/12, 644/13, 644/17, 644/18, 644/19, 644/20 położonych w miejscowości Przodkowo, gmina Przodkowo
Data dodania do bazy: 2016-06-23 13:36:47
Data ogłoszenia: 2016-02-17 Data wydania: 2015-12-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/108/2015 Rady Gminy Przodkowo z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr V/42/2011 Rady Gminy Przodkowo z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 91 z 27.07.2011r. poz. 1875) dla obszaru części działki nr 226/8 położonej w miejscowości Kobysewo, gmina Przodkowo
Data dodania do bazy: 2016-02-17 17:17:08
Data ogłoszenia: 2016-01-27 Data wydania: 2015-11-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/95/2015 Rady Gminy Przodkowo z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pomieczyno w gminie Przodkowo uchwalonego uchwałą nr III/32/2003 Rady Gminy Przodkowo z dnia 27 lutego 2003 roku w zakresie działki nr 418/1 położonej w Pomieczynie
Data dodania do bazy: 2016-02-08 12:42:04
Data ogłoszenia: 2016-01-20 Data wydania: 2015-12-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/109/2015 Rady Gminy Przodkowo z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr IX/82/99 Rady Gminy Przodkowo z dnia 17 czerwca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 81 z 03.08.1999r. poz. 467) dla obszaru części działki nr 108/119 położonej w miejscowości Kobysewo, gmina Przodkowo
Data dodania do bazy: 2016-01-21 09:07:04
Data ogłoszenia: 2016-01-19 Data wydania: 2015-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/74/2015 Rady Gminy Przodkowo z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Przodkowo
Data dodania do bazy: 2016-01-22 09:47:36
Data ogłoszenia: 2015-07-03 Data wydania: 2015-05-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/52/2015 Rady Gminy Przodkowo z dnia 21 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kobysewo obr. Kobysewo gm. Przodkowo oraz zmiany w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kobysewo uchwalonego Uchwałą Nr XXVI/277/2006 Rady Gminy Przodkowo z dnia 16 marca 2006 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 104 z dnia 13 października 2006 roku, poz. 2103 oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kobysewo uchwalonego Uchwałą Nr VII/86/2003 Rady Gminy Przodkowo z dnia 23 października 2003 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 140 z dnia 12 listopada 2003 r., poz. 2490.
Data dodania do bazy: 2015-08-04 13:24:41