Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Pomieczyno gmina Przodkowo, pomorskie


Data ogłoszenia: 2016-01-27 Data wydania: 2015-11-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/95/2015 Rady Gminy Przodkowo z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pomieczyno w gminie Przodkowo uchwalonego uchwałą nr III/32/2003 Rady Gminy Przodkowo z dnia 27 lutego 2003 roku w zakresie działki nr 418/1 położonej w Pomieczynie
Data dodania do bazy: 2016-02-08 12:42:04
Data ogłoszenia: 2015-07-02 Data wydania: 2015-05-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/51/2015 Rady Gminy Przodkowo z dnia 21 maja 2015r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Pomieczyno, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Pomieczyno uchwalonego Uchwałą Nr III/32/2003 Rady Gminy Przodkowo z dnia 27 lutego 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 73, poz. 1168 z 02.06.2003r.) oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Pomieczyno uchwalonego Uchwałą Nr XXVI/271/2006 Rady Gminy Przodkowo z dnia 16 marca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 108, poz. 2211 z 27.10.2006r.)
Data dodania do bazy: 2015-08-04 13:24:41
Data ogłoszenia: 2011-10-12 Data wydania: 2011-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/50/2011 Rady Gminy Przodkowo z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pomieczyno, uchwalonego uchwałą Nr III/32/2003 Rady Gminy Przodkowo z dnia 27 lutego 2003 roku
Data dodania do bazy: 2011-10-16 11:21:20
Data ogłoszenia: 2010-03-19 Data wydania: 2009-12-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/345/09 Rady Gminy Przodkowo z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pomieczyno na terenie oznaczonym 19R , dla działki Nr 30/6
Data dodania do bazy: 2011-04-15 23:56:00
Data ogłoszenia: 2010-02-19 Data wydania: 2009-10-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/326/09 Rady Gminy Przodkowo z dnia 22 października 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pomieczyno w obrębie wsi Pomieczyno dotycząca działek nr 360/3, 360/4 i 360/10
Data dodania do bazy: 2011-02-13 18:08:00