Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Taczalin gmina Legnickie Pole, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-04-12 Data wydania: 2016-04-07
Tytuł dokumentu: porozumienie nr RZ.031.4.2016 Wójta Gminy Legnickie Pole; Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie realizacja zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu południowego pasa drogi powiatowej nr 2177D, na działce ew. nr 366 w miejscowości Taczalin, gm. Legnickie Pole
Data dodania do bazy: 2016-04-14 09:43:51
Data ogłoszenia: 2014-11-26 Data wydania: 2014-11-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/245/2014 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach Taczalin i Lubień.
Data dodania do bazy: 2014-12-04 17:55:50
Data ogłoszenia: 2009-05-07 Data wydania: 2009-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/141/09 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole – w obrębach Taczalin, Księginice, Kłębanowice, Koskowice, Mikołajowice
Data dodania do bazy: 2011-06-19 21:23:49