Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Legnickie Pole gmina Legnickie Pole, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-06-01 Data wydania: 2015-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/43/2015 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach: Legnickie Pole, Gniewomierz, Kłębanowice.
Data dodania do bazy: 2015-06-03 15:24:26
Data ogłoszenia: 2014-11-26 Data wydania: 2014-11-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/244/2014 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Przybków – Klecina w Gminie Legnickie Pole
Data dodania do bazy: 2014-12-04 17:55:50
Data ogłoszenia: 2013-01-17 Data wydania: 2012-09-27
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 396/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 września 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Legnickie Pole nr X/53/2011 z dnia 28 października 2011 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole, dla obszarów położonych w obrębie Legnickie Pole
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:25
Data ogłoszenia: 2013-01-03 Data wydania: 2012-09-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/99/2012 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 19 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach: Legnickie Pole, Kłębanowice, Koskowice, Księginice.
Data dodania do bazy: 2013-01-03 19:11:14
Data ogłoszenia: 2012-02-06 Data wydania: 2011-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole, dla obszarów położonych w obrębie Legnickie Pole.
Data dodania do bazy: 2012-02-06 22:16:54
Data ogłoszenia: 2012-01-20 Data wydania: 2012-01-13
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 stycznia 2012r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Gminy Legnickie Pole Nr VIII/31/11 z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole, dla obszarów położonych w obrębach: Nawa Wieś Legnicka, Legnickie Pole, Ogonowice, Gniewomierz, Biskupice, Raczkowa, Bartoszów, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 230 z dnia 10 listopada 2011 r. pod poz. 3979.
Data dodania do bazy: 2012-01-22 10:44:10
Data ogłoszenia: 2011-11-10 Data wydania: 2011-06-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/31/11 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole, dla obszarów położonych w obrębach: Nowa Wieś Legnicka, Legnickie Pole, Ogonowice, Gniewomierz, Biskupice, Raczkowa, Bartoszów.
Data dodania do bazy: 2011-11-13 12:43:35
Data ogłoszenia: 2011-11-10 Data wydania: 2011-06-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/36/11 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole
Data dodania do bazy: 2011-11-13 12:43:35
Data ogłoszenia: 2010-02-10 Data wydania: 2009-12-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/199/09 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 216/3, 237/3 i 239 w obrębie wsi Legnickie Pole w gminie Legnickie Pole
Data dodania do bazy: 2011-02-13 22:10:00