Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Mikołajowice gmina Legnickie Pole, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2013-03-22 Data wydania: 2012-11-29
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 562/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Legnickie Pole Nr XIV/81/12 z dnia 29 marca 2012 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Legnickie Pole dla obszarów w obrębie Mikołajowice
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:27
Data ogłoszenia: 2012-08-02 Data wydania: 2012-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/81/2012 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole, dla obszaru położonego w obrębie Mikołajowice.
Data dodania do bazy: 2012-08-04 22:34:27
Data ogłoszenia: 2010-02-10 Data wydania: 2009-12-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/198/09 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 305/3 (część) w obrębie wsi Mikołajowice w gminie Legnickie Pole
Data dodania do bazy: 2011-04-07 21:37:00
Data ogłoszenia: 2009-05-07 Data wydania: 2009-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/141/09 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole – w obrębach Taczalin, Księginice, Kłębanowice, Koskowice, Mikołajowice
Data dodania do bazy: 2011-06-19 21:23:49