Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Lubień gmina Legnickie Pole, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2014-11-26 Data wydania: 2014-11-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/245/2014 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach Taczalin i Lubień.
Data dodania do bazy: 2014-12-04 17:55:50
Data ogłoszenia: 2012-11-30 Data wydania: 2012-09-06
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 394/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 6 września 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Legnickie Pole nr X/50/2011 z dnia 28 października 2011 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole położonych w obrębach Bartoszów, Czarnków, Gniewomierz, Koiszków, Mąkolice, Koskowice, Księginice, Lubień i Raczkowa
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:02
Data ogłoszenia: 2012-05-18 Data wydania: 2011-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/50/2011 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole, położonych w obrębach Bartoszów, Czarnków, Gniewomierz, Koiszków, Mąkolice, Koskowice, Księginice, Lubień i Raczkowa.
Data dodania do bazy: 2012-05-21 10:03:36
Data ogłoszenia: 2011-11-10 Data wydania: 2011-06-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/33/11 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole, dla obszaru położonego w obrębie Lubień
Data dodania do bazy: 2011-11-13 12:43:35
Data ogłoszenia: 2010-04-01 Data wydania: 2010-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/206/10 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 66/7(część) i 128/1(część) w obrębie wsi Lubień w gminie Legnickie Pole
Data dodania do bazy: 2011-02-04 19:45:00