Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Legnickie Pole, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-04-12 Data wydania: 2016-04-07
Tytuł dokumentu: porozumienie nr RZ.031.4.2016 Wójta Gminy Legnickie Pole; Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie realizacja zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu południowego pasa drogi powiatowej nr 2177D, na działce ew. nr 366 w miejscowości Taczalin, gm. Legnickie Pole
Data dodania do bazy: 2016-04-14 09:43:51
Data ogłoszenia: 2015-07-06 Data wydania: 2015-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/55/2015 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole, położonych w obrębach: Kłębanowice, Koskowice i Ksieginice.
Data dodania do bazy: 2015-07-15 18:04:27
Data ogłoszenia: 2015-07-06 Data wydania: 2015-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/55/2015 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole, położonych w obrębach: Kłębanowice, Koskowice i Ksieginice.
Data dodania do bazy: 2015-07-15 18:04:27
Data ogłoszenia: 2015-07-06 Data wydania: 2015-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/55/2015 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole, położonych w obrębach: Kłębanowice, Koskowice i Ksieginice.
Data dodania do bazy: 2015-07-15 18:04:27
Data ogłoszenia: 2015-06-01 Data wydania: 2015-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/43/2015 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach: Legnickie Pole, Gniewomierz, Kłębanowice.
Data dodania do bazy: 2015-06-03 15:24:26
Data ogłoszenia: 2015-06-01 Data wydania: 2015-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/43/2015 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach: Legnickie Pole, Gniewomierz, Kłębanowice.
Data dodania do bazy: 2015-06-03 15:24:26
Data ogłoszenia: 2015-06-01 Data wydania: 2015-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/43/2015 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach: Legnickie Pole, Gniewomierz, Kłębanowice.
Data dodania do bazy: 2015-06-03 15:24:26
Data ogłoszenia: 2014-11-26 Data wydania: 2014-11-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/245/2014 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach Taczalin i Lubień.
Data dodania do bazy: 2014-12-04 17:55:50
Data ogłoszenia: 2014-11-26 Data wydania: 2014-11-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/245/2014 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach Taczalin i Lubień.
Data dodania do bazy: 2014-12-04 17:55:50
Data ogłoszenia: 2014-11-26 Data wydania: 2014-11-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/244/2014 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Przybków – Klecina w Gminie Legnickie Pole
Data dodania do bazy: 2014-12-04 17:55:50