Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gniewomierz gmina Legnickie Pole, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-06-01 Data wydania: 2015-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/43/2015 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole w obrębach: Legnickie Pole, Gniewomierz, Kłębanowice.
Data dodania do bazy: 2015-06-03 15:24:26
Data ogłoszenia: 2013-01-02 Data wydania: 2012-11-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/126/2012 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Gniewomierz w gminie Legnickie Pole
Data dodania do bazy: 2013-01-02 21:21:55
Data ogłoszenia: 2012-11-30 Data wydania: 2012-09-06
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 394/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 6 września 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Legnickie Pole nr X/50/2011 z dnia 28 października 2011 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole położonych w obrębach Bartoszów, Czarnków, Gniewomierz, Koiszków, Mąkolice, Koskowice, Księginice, Lubień i Raczkowa
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:02
Data ogłoszenia: 2012-11-06 Data wydania: 2012-07-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/95/2012 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Gniewomierz w gminie Legnickie Pole
Data dodania do bazy: 2012-11-11 13:31:27
Data ogłoszenia: 2012-11-06 Data wydania: 2012-09-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/101/2012 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 19 września 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/95/12 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 12 lipca 2012r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Gniewomierz w gminie Legnickie Pole.
Data dodania do bazy: 2012-11-11 13:31:27
Data ogłoszenia: 2012-11-06 Data wydania: 2012-10-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/112/2012 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/101/2012 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 19 września 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/95/12 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 12 lipca 2012 r. uchwalającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Gniewomierz w gminie Legnickie Pole.
Data dodania do bazy: 2012-11-11 13:31:27
Data ogłoszenia: 2012-05-18 Data wydania: 2011-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/50/2011 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole, położonych w obrębach Bartoszów, Czarnków, Gniewomierz, Koiszków, Mąkolice, Koskowice, Księginice, Lubień i Raczkowa.
Data dodania do bazy: 2012-05-21 10:03:36
Data ogłoszenia: 2012-01-20 Data wydania: 2012-01-13
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 stycznia 2012r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Gminy Legnickie Pole Nr VIII/31/11 z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole, dla obszarów położonych w obrębach: Nawa Wieś Legnicka, Legnickie Pole, Ogonowice, Gniewomierz, Biskupice, Raczkowa, Bartoszów, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 230 z dnia 10 listopada 2011 r. pod poz. 3979.
Data dodania do bazy: 2012-01-22 10:44:10
Data ogłoszenia: 2011-11-10 Data wydania: 2011-06-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/31/11 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole, dla obszarów położonych w obrębach: Nowa Wieś Legnicka, Legnickie Pole, Ogonowice, Gniewomierz, Biskupice, Raczkowa, Bartoszów.
Data dodania do bazy: 2011-11-13 12:43:35
Data ogłoszenia: 2010-02-10 Data wydania: 2009-12-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/197/09 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 5/2, 5/3, 5/4, 10/4, 10/8, 12, 13/1, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 15/3, 172/5 i 257D w obrębie wsi Gniewomierz oraz działek nr 295, 296D, 422 i 423 w obrębie wsi Nowa Wieś Legnicka w gminie Legnickie Pole
Data dodania do bazy: 2011-03-29 00:04:00